Monthly Archives: May 2012

Unitat d’Investigació Clínica

EPIDEMIOLOGIA I ENVELLIMENT: ESTUDIS CIENTÍFICS

Estudis sobre la marxa, l’equilibri i les caigudes

Les alteracions de la marxa, l’equilibri i les caigudes, són algunes de les causes principals de discapacitat en la població gran. Aquestes patologies alteren greument la qualitat de vida de les persones que les pateixen i les seves conseqüències tenen un alt impacte econòmic i social. En la FHCSAA desenvolupem estudis clínics i epidemiològics centrats en aquestes patologies, amb la finalitat de conèixer millor les seves causes i establir noves vies terapèutiques.

Cohort prospectiva nacional per l’estudi de la marxa i les seves alteracions

En aquesta investigació d’àmbit nacional, estudiem aquelles característiques de la marxa que s’associen a caigudes, fractures i altres conseqüències adverses. Així podrem establir per primer cop, quina és la manera de caminar de la gent gran que cal ser considerada normal i quines alteracions calen ser considerades patològiques i per tant requereixen tractament.

Cohort prospectiva per l’estudi de caigudes

No tots els factors que augmenten el risc de caiguda són coneguts o han estat ben estudiats. En aquest estudi realitzem un seguiment dels pacients que atenem en el nostre centre, amb la finalitat de poder trobar i descobrir nous factors predictors de caigudes i fractures.

 

Estudi transversal nacional per determinació de paràmetres fisiològics en gent gran

Els metges, durant l’examen físic dels seus pacients, mesuren una seguit de constants vitals i comproven la presència de certs signes físics. Els sensors dels sistemes de telemonitorització també utilitzen constants vitals i signes físics per desenvolupar la seva funció. Desafortunadament encara són desconeguts els límits normals de certes constats vitals i signes físics en la població més gran. En aquest estudi transversal nacional, pretenem establir els límits normals de tres paràmetres fisiològics de gran importància: la temperatura, la freqüència respiratòria i la saturació de oxigen en la sang perifèrica.