Author Archives: admin

Unitat d’Investigació Clínica


GERONTECNOLOGIA: ESTUDIS CIENTÍFICS

Telemonitorització de l’estat de salutEls resultats de les nostres investigacions mèdiques s’apliquen en avançats sistemes experimentals de telemonitorització i teleassistència. Som integrants del projecte CAALYX (Complete Ambient Assisted Living Experiment), un projecte de dos anys finançat per la Comissió Europea dins del Sisè Programa Marc (IST-2005-045215).

En aquest projecte es desenvolupa un sistema de monitorització capaç de detectar caigudes i alteracions en l’estat de salut de la gent gran, tant dins com fora del seu domicili. El sistema CAALYX pot informar en temps real a un centre d’assistència, tant de l’estat de salut de l’ancià, como de la seva localització geogràfica.

Més sobre CAALYX

Nous instruments per la valoració de la marxa i equilibri

Les alteracions de la marxa i equilibri de la gent gran, que estan implicats en diversos problemes de salut, són difícils de quantificar i mesurar fora del laboratori. La nostra investigació en aquest camp està orientat en l’aplicació de noves tecnologies que facin possible mesurar les alteracions de la marxa i de l’equilibri de forma ambulatòria, en el domicili de les persones.

Monitorització de la mobilitat de gent gran mitjançant una xarxa de sensors sense fils

Sobre l’experiència del projecte ADA-EXODUS (DPI2006-15630-C02-01) els investigadors del CETpD avancem en l’aplicació diversos sensors corporals (acceleròmetres, giroscòpis, magnetòmetres) per la monitorització de la marxa, l’equilibri i l’activitat diària de la gent gran.Deambulòmetre

Aquest sistema experimental de mesura de la marxa, és capaç de determinar la longitud del pas, l’amplitud del pas i la velocitat de la marxa, en el propi domicilio de l’interessat i amb un cost molt baix.

Salutación del Presidente de la Fundació


Bienvenidos a la web de la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat Como Presidente del Patronato de la Fundació, es un placer presentarles la página web de nuestro hospital que nace con el objetivo de acercarse a los ciudadanos de la comarca del Garraf así como a todos los usuarios y profesionales de la salud que puedan necesitar nuestros servicios o bien nos quieran conocer.

La Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat es una institución benefico privada que hereda una historia que viene del siglo XIV, donde trabajan unos 270 profesionales que ofrecen un conjunto de servicios relacionados con la salud dirigidos a los 145.000 ciudadanos de la comarca del Garraf y Cunit.

En ésta página encontraréis información sobre nuestra organización y el objetivo con el que trabajamos día a día, así como los diferentes servicios que ofrecemos y la información que puede ser de interés para los usuarios de nuestro hospital.

Deseamos que en ésta página web encontréis la informació que buscáis y que os sea de utilidad tanto a nivel de usuario como a nivel profesional.

Recibid el saludo más cordial.

Codi Ètic


La Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, entitat sense ànim de lucre, es compromet amb el següent :

Els professionals de l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat es comprometen envers les persones ateses a:

· Procurar a les persones ateses als nostres centres una atenció sanitària i social excel·lent adaptada als recursos existents, des d’una visió global biològica, psicològica, social i espiritual.

· Treballar per aconseguir la màxima cooperació de tots els implicats, tant en la cura de les persones com en l’ús adequat dels recursos existents.

· Respectar per igual als nostres pacients sense diferenciar-los per condició social, sexe, edat, llengua, raça, religió o creences.

· Vetllar per la dignitat de la persona a la fi de la seva vida.

· Respectar el principi d’autonomia i el dret a la informació referent a la salut.

· Donar la possibilitat als pacients i usuaris de manifestar les voluntats anticipades.

· Proporcionar confort a les persones ateses al nostre centre, respectant la seva intimitat en tots els àmbits i garantint la confidencialitat.

· Garantir un tracte humà, cordial i digne als pacients, familiars, acompanyants i voluntaris.

La Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat es compromet envers els seus professionals a:

· Vetllar per la satisfacció dels seus professionals, basant les seves relacions en el respecte, la lleialtat i la honestedat.

· Respectar la missió de cada treballador en el seu àmbit de treball, tenint en compte la dignitat del professional i el benefici de la persona atesa.

· Vetllar per a que tots els professionals tinguin una formació adequada amb actualització continuada dels coneixements per a millorar la qualitat de l’atenció.

· Promoure un entorn de treball saludable, d’implicació, participació i cooperació entre tots els professionals.

La Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat es compromet envers l’entorn a:

· Mantenir una política de Comunicació externa responsable.

· Observar el màxim compromís amb l’entorn.

Clinical Research Unit


WELCOME TO THE CLINICAL RESEARCH UNIT OF FHCSAA

Studies carried out at the FHCSAA are aimed at providing better knowledge and useful solutions for daily clinical practice. The staff at the hospital Clinical Research Unit combine assistance to patients and research. In so doing, our researchers can focus their research lines on patients’ major ailments. As a result of such combined research and medical assistance approach, the results of our scientific progress directly benefit the patients.

The hospital Clinical Research Unit is also a part of the Technological Centre for the Study of Dependence and Autonomous Living (CETpD), where technology is developed for the prevention, treatment and relief of health disorders in elderly persons.

The studies conducted at the Clinical Research Unit and the CETpD are independent and follow strict ethical principles. The sole objective of these studies is pursuing progress in people-oriented science and technology.

The research unit welcomes all professionals working at the hospital that might be interested in participating in research projects, especially trainees, who find here a great opportunity for co-authoring scientific papers and pursuing their doctoral dissertations (see education).

EPIDEMIOLOGY AND AGING

Disability is more frequent among older population groups. Furthermore, the population in developed countries is aging rapidly. Consequently in countries such as Spain, structural changes occur towards older and more disabled populations.

Fortunately, dependence of the elderly can be prevented by providing early health care. It has been demonstrated that age-related disability may be reduced, thus reducing the number of disabled persons and consequently, the social and economical impact of disability. Therefore, we prioritize research in the fields of aging, dependency and most frequent causes of elderly disability.

Present i Futur


Al 1986, com a resposta a la necessitat d’atenció integrada a les persones grans neix a Catalunya el Programa Vida als Anys. El programa, depenent del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, introdueix per primera vegada el concepte d’assistència sociosanitària.

Aquesta inclou la prestació conjunta de serveis socials i prestacions sanitàries, orientades cap a la prevenció de la cronificació, l’augment de la salut en els ancians i la rehabilitació o restabliment de la salut.

D’acord amb aquest nou concepte assistencial, a l’any 1986 la Fundació Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat (FHCSAA) inicia la seva activitat sociosanitària concertant 45 places de llarga estada en l’antic pavelló convent.

En aquest període el Servei Català de la Salut a través del Pla de Salut a Catalunya va posar de manifest la necessitat de reordenació de l’assistència hospitalària del Garraf per millorar la qualitat estructural i assistencial, eliminar duplicitat de serveis i aconseguir un sanejament del dèficit econòmic.

Com a producte d’aquesta reordenació es va signar un conveni entre els hospitals de Sant Camil i de Sant Antoni denominat Pacte de Coordinació Sanitària del Garraf.

En aquest Pacte es va determinar que l’Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat seria el centre de referència pel que fa a recursos dirigits a l’assistència dels pacients sociosanitaris de la comarca del Garraf.

En aquests moments la FHCSAA disposa de diversos serveis, la descripció dels quals es troba a la pàgina “Serveis”.

 

Otros Servicios


A parte de los estrictamente asistenciales, la Fundació dispone de otros servicios a disposición de los usuarios ingresados.

Voluntariado

El Voluntariado del hospital se inició el año 1990 y desde el año 1993 está asociado a la Federació Catalana de Voluntariat Social.

La función del Voluntariado es la de dar soporte emocional y personal al paciente ingresado, actuando de complemento de la familia y del equipo de trabajo.

Tareas de acompañamiento personalizado a las personas ingresadas en el centro:

· Escuchar, conversar y pasear con el paciente ingresado.

· Colaborar en el proceso de adaptación en el momento del ingreso en el centro.

· Dar soporte emocional y afectivo.

· Soporte personal en su nivel de autonomía

· Actividades varias de distracción: lectura, juegos de mesa, etc.

Tareas de acompañamiento al exterior

· Acompañamiento al especialista.

· Trámites DNI, etc.

· Acompañamiento a pasear.

Actividades de animación

Los voluntarios participan y colaboran en las festividades destacadas, actividades lúdicas y recreativas.

 

Si queréis formar parte del Voluntariado de la Fundació, o queréis más información, hay que llamar al 93 893 16 16 y preguntar por Treball Social (treballsocial@fhcsaa.cat).

 

Servicio Religioso Católico

Actos de culto en la capilla del Hospital. Las misas se hacen todos los lunes y miércoles a las 11:00 horas.

Asistencia espiritual a los residentes mediante la administración de los sacramentos a quienes lo deseen, y atención personal a los pacientes y familiares.

Festividades Especiales

· 16 de enero: fiesta anticipada de Sant Antoni Abat, patrón del Hospital y de la ciudad de Vilanova i la Geltrú. Misa solemne a las 11:00 horas en la capilla del hospital.

· Domingo “Capvuitada” de Pascua: misa solemne en la capilla, y a continuación Comunión Pascual a los residentes impedidos.

· Novena a la Madre de Dios del Carmen del 7 al 16 de julio a las 9:00 horas. El día 16 misa solemne.

· 25 de diciembre, Navidad. Misa solemne a las 12:00 horas en la capilla del hospital.

 

Obres, ampliació Hospital


L’Hospital s’anà ampliant, segons transcorria el temps i augmentaven les seves necessitats i la disponibilitat econòmica permetia fer-ho, així al segle XVII, l’edifici, que recordem-ho, estava a l’actual Carrer dels Estudis, comptava amb dues sales amb vuit llits de ferro pels homes, i sis en la de les dones, a més d’una habitació per tota la família que el servia, i la Capella, que fou beneïda l’any 1664.

El dia 8 de juny de 1669, morí la Sra. Maria Garí i Roig, vídua de Ramon Garí, deixant com hereu universal a l’Hospital, amb aquesta aportació i d’altres, entre 1730 i 1735, s’amplià l’Hospital construint dues amplies sales amb uns vint llits cadascuna, i altres locals pel servei de l’Establiment.

La Capella beneïda l’any 1664, fou allargada i renovada l’any 1804.Veiem com la descriu l’any 1824 amb una relació de propietats de l’Hospital feta pels Administradors d’aquella època:
“La Casa o Edificio del Hospital con su huerta interior, tiene cuatro puertas abiertas a la calle, que se nombra Arrebal de San Antonio subiendo por la parte de la Iglesia Parroquial se encuentra la primera puerta, es la Capilla, la segunda es la entrada al Hospital, la tercera es una accesoria y la cuarta es la que se entra a los lagares ó sea Cellé. No se encuentran documentos de quien la dejó ni de su fundación.”

Trasllat al Convent dels Carmelites Descalços. Exclaustrats els Carmelites l’any 1835, l’Ajuntament sol·licita la seva cessió per traslladar-hi l’Hospital, cosa que fou concedida per Real Ordre de 8 de maig de 1847.

Després de desallotjar la Milícia Urbana, que ocupava l’edifici i de condicionar els locals el 30 de març de 1853 hi foren traslladats els malalts.

En el primer pis existien dues extenses sales amb 20 llits cadascuna, una Sala d’administració per les Juntes, a més de les habitacions necessàries pel servei de l’establiment.

El dormitori de les religioses s’establí al 2ón. Pis.

En la planta baixa s’ubicaren les oficines i una sala mes per malalts pel cas que fos necessari.

En la planta baixa s’ubicaren les oficines i una sala mes per malalts pel cas que fos necessari.

Després del trasllat al ex-Convent dels Carmelites Descalços, conegut pels Josepets, l’ampliació mes important tingué lloc entre els anys 1883-87.

El dia 17 d’abril de 1887 s’inaugura el Pavelló de distingits. El pavelló inaugurat es el que fa uns anys amb capacitat de 11 llits en cambres d’un llit o de dos, era conegut com l’annex, actualment destinat a dormitori per metges.

Cal fer esment també del pavelló d’estil modernista, que l’any 1907, es construí al extrem occidental de l’edifici del convent, projecte de l’arquitecte Sr. Font i Gumà, i pagat en la seva totalitat pel Sr. Eliseo Oliver de Ballester, Dipositari de la Junta Administrativa i de Mn. Cristòfor Roig, Capellà de l’Hospital.

El Parc sanitari situat al carrer de Sant Magí, fou construït al 1890, a fi d’instal·lar-hi una estufa de desinfecció al vapor, cedida pel Sr. Josep Ferrer-Vidal i Soler.

El Patronat de Pobres al costat del Hospital, amb façana al carrer de Sr. Magí, inaugura l’any 1864, la seva activitat, amb l‘obertura de la cuina i menjadors públics, assistit, com l’Hospital per les Religioses Concepcionistes.

La primera cuina s’encengué per primera vegada el dia 29 d’octubre de 1864, la segona, mes gran i capaç per a 300 racions s’inaugurà l’1 de novembre de 1901.

Acabada la guerra civil, en 1939, les seves instal·lacions, passaren a dependre de la “Organización Nacional de Auxilio Social”.

Durant la Guerra Civil, el responsable de l’Hospital Josep Sansi conegut per “Peles”, com a del.legat del Comitè, s’hi lliurà en cos i ànima, i dins les minses possibilitats de que disposava, donà una nova estructuració a algunes sales i posà mosaics gairebé tota la casa.

L’any 1947 s’inaugurà una sala d’operacions i l’aparell de Raig X. Fruit de la Campanya Benèfica de Radio Vilanova, a través de la emissió d’en “Lalo”.

Poc després, l’any 1949, s’inaugurà una sala d’infància, una àrea de rehabilitació i una piscina per la recuperació d’infants atacats per la poliomielitis, que tants estralls provocà per aquelles dades.

L’any 1973, s’inaugurà l’àrea de Maternitat, composta per cinc habitacions, una sala de parts i el niu, en un pavelló de nova planta, tocant al Carrer de Sant Magí.

L’any 1975, ocupant un edifici isolat amb un extrem dels jardins de l’Hospital, s’inaugura l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris, amb professorat del propi Centre, d’on varen sortir tres promocions, que a més de proporcionar la possibilitat d’estudiar una carrera, amb certa comoditat, als joves de la ciutat i comarca, foren la llavor que formà la plantilla actual de l’Hospital. Al passar a ser Escola Universitària totes les Escoles d’A.T.S. i augmentar l’exigència de dotació d’infrastructura, obligà, com moltes altres a suspendre la seva activitat.
L’any 1976 s’instal·la un nou aparell de Radiologia.

El 1979 es construeix la cuina nova, al mateix lloc on estava l’anterior, augmentant però la seva superfície.

En aquest mateix any, 1979, s’inaugura l’ampliació de la Maternitat que passa a tenir 30 llits. Posteriorment amb la creació del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, aquest servei passa a ocupar una part d’aquests llits.
En1980 s’amplia el Servei de Rehabilitació.

L’any 1984 s’inaugura una segona planta d’hospitalització, sobre la planta de Maternitat, destinada aquesta a Medicina Interna i Cirurgia.

En 1988, s’inaugura la nova àrea quirúrgica, composta de sales d’esterilització, reanimació i dos quiròfans.

L’any 1991 es remodela la Unitat d’Obstetricia i Ginecologia amb la seva àrea quirúrgica, formada per sala d’exploració, dues habitacions per dilatació, un quiròfan-sala de parts i una sala de parts.

L’any 1994, s’inaugura el Servei d’Hemodiàlisi, amb 14 monitors.

El Patronat


El govern i l’administració de la Fundació són exercits pel Patronat que és l’òrgan màxim de govern.

Els nostres Estatuts assignen com a membres nats del Patronat:

· L’Alcalde de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (President)

· El Rector de la Parròquia de Sant Antoni Abat (Vice-president)

· El President del Consell Comarcal del Garraf

· Un regidor de l’Ajuntament de la ciutat
A part d’aquests membres, se n’eligiran cinc més.

Els patrons estan obligats a:

· Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals d’acord amb el que disposen els Estatuts.

· Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne l’activitat plena.

· Servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial, tal i com estableix la llei i els Estatuts.
Membres

· Joan Ignasi Elena Garcia , President

· Mn. Lluís Antoni Armengol i Bellmunt

· Encarna Grifell i Martín, Vocal (per delegació del Sr. Josep Antoni Blanco i Abad)

· Esteve Orriols Sendra, Vocal

· Jesús Rodríguez Suárez, Vocal

· Núria Valls Fuster, Vocal

· Pere García Rosal, Vocal

· Tomàs Escofet Pujol, Vocal

· Alfredo Villa Celdrán, Vocal
Secretari

· Eduard Duran i Robert

Així trobem als arxius de l’Hospital


En els seus inicis, l’economia de l’Hospital es basava fonamentalment en almoines recollides a la mateixa parròquia i als dies festius en recaptes a la pròpia vila, deixes, donatius, i fruits de censals.

Fou quant l’Hospital, per creixement de la població, i l’augment conseqüent de les seves necessitats, que els administradors es veuen obligats a cercar noves fonts de finançament.

I aquestes fonts foren varies, algunes coincidint en el temps, i d’altres que naixeren i desaparegueren, segons les circumstancies.

Així trobem als arxius de l’Hospital, en lo referent a ingressos i despeses, que existeixen des de l’any 1700, les partides d’ingressos més notables són:

· Almoines, deixes i censals que es mantenen al llarg de la seva historia, en major o menor intensitat fins pràcticament a mitjans del segle XX.

· Venda de vi, des de aprox. 1730 fins als 1830, amb un fort increment entre 1790 i 1800, el vi que era comprat, en part era exportat a les colònies, principalment a La Havana, Rio de Plata i en general a Amèrica del Sud, el transport es feia amb vaixells de la costa catalana, principalment Sitges i Vilanova, moltes vegades sense càrrec per els nolis.

· Es a partir de 1806 que comencen a sortir ingressos per estances de militars, producte de balls, funcions teatrals i lloguers de propietats de l’Hospital. Es mantenen igual que les almoines fins a mitjans del segle XX, deixat les estances que passen a ser de privats, mútues i Seguretat Social i lloguer de propietats que es mantenen avui dia.

· Una altre activitat productiva es comença als voltants de 1820. Es tracta de la recollida de gotims, bé comprant-ne els drets o donats, per caritat, pel propietari, i venent-los o fent-ne vi també per vendre. Aquesta activitat es manté uns quinze anys.

· En 1858 dins les Festes de Carnaval, s’organitza la Cavalcada Benèfica a favor de l’Hospital. Subsistí amb mes o menys fruit fins l’any 1936.

· El dia 30 de maig de 1878, els Administradors de l’Hospital, juntament amb la Casa d’Empara i el Patronat de Pobres formen l’Empresa de Cotxes Fúnebres, que representa una altre font d’ingressos per aquestes institucions. Continuà l’Empresa fins l’any 1962, en que l’Ajuntament acordà que el trasllat de cadàvers que continuava fent-se per tracció a sang, fos substituït per furgons automòbils, inversió que l’Hospital no podia afrontar.

· El dia 29 de juny de 1894, s’inaugura la instal·lació de banys “La Caridad” al Passeig del Carme, de Vilanova i la Geltrú, comprada per l’Hospital, Casa d’Empara, Patronat de Pobres i Sala d’Asil, també per aconseguir fons per les entitats. L’any 1915 fou traslladat al Passeig de Ribes Roges, al costat de la Torre. Subsistí fins l’any 1936.

· Per aquestes dates, 1887, es compraren premses per vi, i barcasses per la càrrega i descàrrega de les naus fondejades a la nostra rada, els lloguers de les quals donaren també els seus beneficis, tot i que per circumstancies alienes a l’Hospital foren de curta durada.

· Durant la Guerra Civil, convertit en asil (l’Hospital de Sang estava a la Casa d’Empara), els seus ingressos procedien bàsicament de festivals benèfics, estances de malalts i aportacions de l’Ajuntament.

· Després de la Guerra Civil, els ingressos més rellevants eren almoines, festivals, tómbola, i rendes del patrimoni (arrendament i rèdits).

· Concert amb la Seguretat Social. Ja l’any 1944 (ofici del “Instituto Nacional de Previsión” Servicio “Seguro de Enfermedad” del 6 de novembre de 1944) l’Inspector Metge de la Zona Dr. Pedro Soler Bertot, s’interessa en conèixer amb quines condicions serien admesos, al Hospital, els casos d’urgències entre assegurats i beneficiaris de la “Caja Nacional del Seguro de Enfermedad”.

· Continuen els contactes per l’establiment del Concert fins que un ofici del propi Patronat, signat pel seu President en data 8 de novembre de 1948, en el que manifesta que no es creu oportú signar el Concert “por no adaptarse a las normas que tiene establecidas éste Benéfico Establecimiento.”
No fou doncs fins a la primera meitat dels anys 70, en que l’Hospital s’integrà dins la xarxa d’entitats col·laboradores amb la Seguretat Social.

Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil


Aquest és un servei concertat amb el CatSalut per oferir assistència pública en salut mental infanto-juvenil.

El seu objectiu és atendre els problemes de salut mental dels nens i adolescents fins els 18 anys (nombre d’habitants entre 0 i 18 anys: 27.710 segons RCA 2006) i les seves famílies de la comarca del Garraf i Cunit , oferint una atenció humana, orientada al pacient, integradora, de qualitat i que busqui les solucions en el entorn habitual del pacient i família.Serveis· Orientació individual i familiar.· Diagnòstic psiquiàtric i psicològic.Tractaments individuals, de grup i familiars.

· Programes assistencials específics concertats amb l’Administració.

· Coordinació i treball en xarxa amb els equipaments sanitaris, pedagògics, socials i comunitaris de la zona.

· Investigació i docència.

 

Aquest servei disposa de:

Hospital de Dia d’Adolescents

Consultes Externes

Urgències (24 hores) a Hospital Sant Joan de Déu – Esplugues, Barcelona

Accés: derivació amb volant del pediatra o metge familiar.

Equip Humà Assistencial

Psiquiatres, psicòlegs, infermeria, treball social

Responsable

Dr. Daniel Cruz Martínez

Ubicació del Servei

Segona Planta

1 2