Codi Ètic


La Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, entitat sense ànim de lucre, es compromet amb el següent :

Els professionals de l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat es comprometen envers les persones ateses a:

· Procurar a les persones ateses als nostres centres una atenció sanitària i social excel·lent adaptada als recursos existents, des d’una visió global biològica, psicològica, social i espiritual.

· Treballar per aconseguir la màxima cooperació de tots els implicats, tant en la cura de les persones com en l’ús adequat dels recursos existents.

· Respectar per igual als nostres pacients sense diferenciar-los per condició social, sexe, edat, llengua, raça, religió o creences.

· Vetllar per la dignitat de la persona a la fi de la seva vida.

· Respectar el principi d’autonomia i el dret a la informació referent a la salut.

· Donar la possibilitat als pacients i usuaris de manifestar les voluntats anticipades.

· Proporcionar confort a les persones ateses al nostre centre, respectant la seva intimitat en tots els àmbits i garantint la confidencialitat.

· Garantir un tracte humà, cordial i digne als pacients, familiars, acompanyants i voluntaris.

La Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat es compromet envers els seus professionals a:

· Vetllar per la satisfacció dels seus professionals, basant les seves relacions en el respecte, la lleialtat i la honestedat.

· Respectar la missió de cada treballador en el seu àmbit de treball, tenint en compte la dignitat del professional i el benefici de la persona atesa.

· Vetllar per a que tots els professionals tinguin una formació adequada amb actualització continuada dels coneixements per a millorar la qualitat de l’atenció.

· Promoure un entorn de treball saludable, d’implicació, participació i cooperació entre tots els professionals.

La Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat es compromet envers l’entorn a:

· Mantenir una política de Comunicació externa responsable.

· Observar el màxim compromís amb l’entorn.