El Patronat


El govern i l’administració de la Fundació són exercits pel Patronat que és l’òrgan màxim de govern.

Els nostres Estatuts assignen com a membres nats del Patronat:

· L’Alcalde de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (President)

· El Rector de la Parròquia de Sant Antoni Abat (Vice-president)

· El President del Consell Comarcal del Garraf

· Un regidor de l’Ajuntament de la ciutat
A part d’aquests membres, se n’eligiran cinc més.

Els patrons estan obligats a:

· Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals d’acord amb el que disposen els Estatuts.

· Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne l’activitat plena.

· Servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial, tal i com estableix la llei i els Estatuts.
Membres

· Joan Ignasi Elena Garcia , President

· Mn. Lluís Antoni Armengol i Bellmunt

· Encarna Grifell i Martín, Vocal (per delegació del Sr. Josep Antoni Blanco i Abad)

· Esteve Orriols Sendra, Vocal

· Jesús Rodríguez Suárez, Vocal

· Núria Valls Fuster, Vocal

· Pere García Rosal, Vocal

· Tomàs Escofet Pujol, Vocal

· Alfredo Villa Celdrán, Vocal
Secretari

· Eduard Duran i Robert