Servei de Salut Mental – Adults

Descripció

El Servei de Salut Mental presta una assistència integral i de qualitat a les persones i a la comunitat, des de la promoció i la prevenció fins a la rehabilitació psicosocial i l’atenció sociosanitària, amb l’objectiu de millorar la salut mental de la població.

Aquest servei disposa de:

Centre de Dia

Rehabilitació de les conseqüències de les malalties mentals cròniques.

Hospital de Dia

Tractaments intensius per a pacients amb patologia mental greu, especialment en etapes d’inici de la malaltia, en règim d’hospitalització diürna.

Centre de Salut Mental per Adults: consultes ambulatòries

Urgències Diürnes de trastorns mentals. Atenció continuada.

Suport al servei d’urgències donant atenció psiquiàtrica en dies feiners i horari limitat.

Programa d’Atenció Específica a les persones amb Trastorn Mental Sever (PAE/TMS)

Serveis d’atenció prioritària a les persones amb malalties cròniques que viuen en la comunitat dirigits a millorar l’accessibilitat, mantenir la continuïtat assistencial, evitar recaigudes i enfortir la integralitat de l’atenció.