Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil


Aquest és un servei concertat amb el CatSalut per oferir assistència pública en salut mental infanto-juvenil.

El seu objectiu és atendre els problemes de salut mental dels nens i adolescents fins els 18 anys (nombre d’habitants entre 0 i 18 anys: 27.710 segons RCA 2006) i les seves famílies de la comarca del Garraf i Cunit , oferint una atenció humana, orientada al pacient, integradora, de qualitat i que busqui les solucions en el entorn habitual del pacient i família.Serveis· Orientació individual i familiar.· Diagnòstic psiquiàtric i psicològic.Tractaments individuals, de grup i familiars.

· Programes assistencials específics concertats amb l’Administració.

· Coordinació i treball en xarxa amb els equipaments sanitaris, pedagògics, socials i comunitaris de la zona.

· Investigació i docència.

 

Aquest servei disposa de:

Hospital de Dia d’Adolescents

Consultes Externes

Urgències (24 hores) a Hospital Sant Joan de Déu – Esplugues, Barcelona

Accés: derivació amb volant del pediatra o metge familiar.

Equip Humà Assistencial

Psiquiatres, psicòlegs, infermeria, treball social

Responsable

Dr. Daniel Cruz Martínez

Ubicació del Servei

Segona Planta