Unitat d’Investigació Clínica


GERONTECNOLOGIA: ESTUDIS CIENTÍFICS

Telemonitorització de l’estat de salutEls resultats de les nostres investigacions mèdiques s’apliquen en avançats sistemes experimentals de telemonitorització i teleassistència. Som integrants del projecte CAALYX (Complete Ambient Assisted Living Experiment), un projecte de dos anys finançat per la Comissió Europea dins del Sisè Programa Marc (IST-2005-045215).

En aquest projecte es desenvolupa un sistema de monitorització capaç de detectar caigudes i alteracions en l’estat de salut de la gent gran, tant dins com fora del seu domicili. El sistema CAALYX pot informar en temps real a un centre d’assistència, tant de l’estat de salut de l’ancià, como de la seva localització geogràfica.

Més sobre CAALYX

Nous instruments per la valoració de la marxa i equilibri

Les alteracions de la marxa i equilibri de la gent gran, que estan implicats en diversos problemes de salut, són difícils de quantificar i mesurar fora del laboratori. La nostra investigació en aquest camp està orientat en l’aplicació de noves tecnologies que facin possible mesurar les alteracions de la marxa i de l’equilibri de forma ambulatòria, en el domicili de les persones.

Monitorització de la mobilitat de gent gran mitjançant una xarxa de sensors sense fils

Sobre l’experiència del projecte ADA-EXODUS (DPI2006-15630-C02-01) els investigadors del CETpD avancem en l’aplicació diversos sensors corporals (acceleròmetres, giroscòpis, magnetòmetres) per la monitorització de la marxa, l’equilibri i l’activitat diària de la gent gran.Deambulòmetre

Aquest sistema experimental de mesura de la marxa, és capaç de determinar la longitud del pas, l’amplitud del pas i la velocitat de la marxa, en el propi domicilio de l’interessat i amb un cost molt baix.